SWE

Köpvillkor

När du genomför ett köp av våra produkter, accepterar du våra köpvillkor

Transportskador

Om du vid mottagandet av ditt paket skulle märka en synlig skada som kan ha påverkat skicket på varan du beställt ska du inte ta emot paketet. Gör då istället en reklamation hos det lokala postombudet direkt och be dem sända tillbaka paketet till Grundéns Regnkläder samt skriva anledningen till returen på paketet. Kontakta därefter vår kundtjänst och anmäl returen.

Ej uthämtad vara

Du har upp till 14 dagar på dig att hämta ut ditt paket, såvida det inte levereras som varubrev direkt hem i din brevlåda. Skulle du inte hämta ut paketet inom den tiden skickas det automatiskt tillbaka till Grundéns Regnkläder. Du kommer då att debiteras en avgift på 250 kronor. Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, frakt, returfrakt och övrig hantering.

I det fall att du ångrat dig redan innan du hunnit erhålla ditt paket så måste du ändå hämta ut detta hos ditt lokala postombud för att sedan skicka tillbaka det till oss. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ett outlöst paket och debitering sker därefter.

Force majeure

Vid händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse som ligger utanför Grundéns Regnkläder´s kontroll, kommer Junkyard.se att kunna tillämpa sig av force majeure. Detta betyder att detta avtal inte behöver fullgöras alls eller till viss del. Om någon av ovanstående situation inträffar kommer vi att försöka underrätta kunden om detta.

Betalning

Alla varor förblir i Grundéns ägo tills full betalning är genomförd. Samtliga transaktioner som sker på Grundéns Originals hanteras genom dedikerade tredjeparts gateways för att garantera din säkerhet. Kreditkortsinformationen lagras inte och hanteras över SSL kryptering. Var vänlig och läs Terms & Conditions hos leverantören av den betalningsmetod som du valt, då de är ansvariga för genomförda transaktioner.

Paypal

Paypal erbjuder säker betalningen med ditt Paypal-konto eller ditt kreditkort. Du kommer bli förflyttad till Paypal för att slutföra din order när du checkar ut. Mer information finns på www.paypal.se

Faktura via Klarna

Vi erbjuder både privatpersoner och företag betalning mot faktura, utan tillkommande kostnader. Notera att när du väljer faktura som betalningsmetod, kan vi inte skicka godset till annan adress än den du är registrerad på. För mer information om faktura via Klarna klicka här eller ring 08-120 120 00. 


Reklamation

Allmänt

Om en vara är felaktig, d.v.s. skadad eller inte stämmer överens med hur den har presenterats på websiten exempelvis, har du möjlighet att reklamera varan. Hanteringen av reklamationer sker enligt Konsumentköplagen (1990:932).

Tänk på att om du handlat på faktura och din reklamation drar ut på tiden så måste du ändå betala din faktura innan den förfaller. Om reklamationen blir godkänd kommer vi att ersätta dig i efterhand.

Reklamationer – så här gör du

Vid en reklamation skall du kontakta Grundéns Regnkläder så snart du upptäcker ett fel på varan. Tag gärna kontakt via mail och beskriv felet samt bifoga en bild så underlättar det reklamationsprocessen. Om vi bedömer att det kan vara fråga om en godkänd reklamation så tar vi tillbaka
varan för en mer noggrann bedömning och återkommer därefter med ett definitivt besked.

När vi får in den felaktiga varan gör vi en reklamationsbedömning. Om det är en godkänd reklamation undersöker vi i första hand om det finns
möjlighet att avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt kommer vi att ersätta den felaktiga varan med en ny likadan vara, d.v.s. omleverans. Du kan även välja att få en annan vara om en likadan vara inte finns kvar i lager. Skulle det inte gå att avhjälpa felet eller ersätta varan, får du pengarna tillbaka i sista hand. Återbetalningen sker automatiskt beroende på hur du valt att betala din order.

Cookies

Grundéns Originals använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator. 
Den första typen av cookies som vanligtvis används är "Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifierare sträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "session cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda Grundéns Originals utan bekymmer du behöver ha cookies aktiverat. 
Den andra typen sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan tas bort. På Grundéns Originals använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.


ENG

Terms & Conditions in short

Terms & Conditions

This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.

By placing an order at Grundéns, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents' permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at Grundéns for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.


Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by Grundéns as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to Grundéns and Tictail and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request Grundéns to delete or correct the information held about you. By accepting the Grundéns Conditions, you agree to the above.


Force Majeure

Events outside Grundéns's control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that Grundéns is released from Grundéns's obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.


Payment

All products remain Grundéns's property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents' permission to buy from Grundéns.

All transfers conducted through Grundéns are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.


Paypal 

Paypal allows secure payment with your paypal account or credit card. you will be redirected to paypal to finalize your order when checking out. more information about paypal is available at www.paypal.com.


invoice 


We offer both private individuals and companies payment on invoice with 14 days’ credit and no added charges. note that when choosing invoice as a payment method we cannot ship to another address than the one you are registered at. for more info regarding klarna invoices click here or call 08-120 120 00.


Cookies

Grundéns uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use Grundéns without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On Grundéns we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.


Additional Information

Grundéns reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, Grundéns has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. Grundéns shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

Tictail AB is not responsible for any content, interactions or transfers made on http://shop.grundensoriginals.com.


All enquiries: eshop@grundensoriginals.com